Wydarzenia | Wywiady | TOP 10 | Showbiznes | Jezyk indonezyjski | Biznes PL-IND | Kontakt
 
 
Wymiana handlowa z Polską

W roku 2008 nastąpił znaczny spadek pod względem wartościowym eksportu towarów z Polski do Indonezji, którego dynamika w stosunku do 2007 r. wyniosła 63,3%. Jednoczesny wzrost importu do Polski z Indonezji (o 29%) przełożył się w konsekwencji na znaczny wzrost ujemnego dla Polski salda obrotów towarowych.

Główne towary eksportowane z Polski do Indonezji w 2008 r.

  • maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby z metali nieszlachetnych, produkty przemysłu chemicznego, produkty pochodzenia zwierzęcego, tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku,
    Główne towary importowane do Polski z Indonezji w 2008 r.
  • kauczuk i wyroby z kauczuku, maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne,  drewno i wyroby z drewna, wyroby włókiennicze, produkty przemysłu chemicznego, produkty pochodzenia roślinnego.
Dane w mln USD
  2006 2007 2008 Dynamika
2007=100
Obroty

398,4

502,6 589,0 117,2
Eksport 40,0 90,3 57,2 63,3
Import 358,4 412,3 531,8 129,0
Saldo -318,4 -322,0 - 474,6 *
 
 
Źródło: GUS, Ministerstwo Gospodarki RP
 
 
 

Twój adres e-mail

 

 

Biznes Polska - Indonezja >>
Sytuacja gospodarcza >>
Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej >>
Wymiana handlowa z Polską >>
Współpraca inwestycyjno-kapitałowa >>
Polskie firmy w Indonezji >>
Dostęp do rynku >>
Potencjalne dziedziny współpracy >>
Polskie placówki  ekonomiczno-handlowe >>