Wydarzenia | Wywiady | TOP 10 | Showbiznes | Jezyk indonezyjski | Biznes PL-IND | Kontakt
 
 
Sytuacja gospodarcza

Wzrost PKB (2008 r.) – 6,1%, przy czym udziały poszczególnych sektorów w PKB wynoszą odpowiednio:

  • przemysł – 45,7%
  • usługi –  40,8%
  • rolnictwo – 13,5%
     
    Inflacja w 2008 r. wyniosła 11,1%, bezrobocie – 8,4% (dane: BPS – Centralne Biuro Statystyczne, MFW, Bank Indonesia).
    W zakresie handlu zagranicznego głównymi partnerami handlowymi Indonezji są kraje Azji takie jak: Chiny, Japonia, Singapur, Indie, Malezja, Korea Płd., a także Unia Europejska, Australia i USA. Głównymi towarami eksportowymi Indonezji w ciągu ostatnich lat były: węgiel, kauczuk, oleje roślinne, odzież, natomiast głównymi towarami będącymi przedmiotem importu Indonezji były: maszyny i urządzenia oraz sprzęt elektryczny, ropa naftowa, wyroby metalowe, produkty chemiczne, pojazdy, statki, samoloty i sprzęt transportowy.

W ciągu minionego roku nastąpił znaczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, gdyż osiągnął on kwotę 14 871 mln USD. Zadłużenie zagraniczne Indonezji ogółem (2008 r.) – szacowane było na 67 mld USD.

Członkostwo w ważniejszych politycznych i gospodarczych organizacjach międzynarodowych: ASEAN (08.08.1967 – członek założyciel), AFTA, ADEC, ASEM, WTO, WHO, IBRD, IMF, G20, G77.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki:

 
Wyszczególnienie 2007

2008

2009 prognoza

PKB (w mld USD)

432,9 459,2 478,8
PKB (na 1 mieszkańca w USD) 1827 1920 1977
PKB (wzrost w %) 6,3 6,1 4,3
Deficyt budżetowy (% PKB) 1,5 0,1 2,5
Dług publiczny (% PKB) 35,7 35,3 32
Inflacja (w %) 6,6 11,1 5
Bezrobocie (w %) 9,2 8,4 8
Eksport towarów (w mld USD) 114,1 136,7 127
Import towarów (w mld USD) 74,5 128,1 115
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (mld USD) 10,2 14,8 10,4
Inwestycje bezpośrednie Indonezji za granicą (mld USD) b.d. b.d. b.d.
 
Źródło: Bank Światowy, Bank Indonesia, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Ministerstwo Gospodarki RP
 
 
 
 
 
 

Twój adres e-mail

 

 

Biznes Polska - Indonezja >>
Sytuacja gospodarcza >>
Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej >>
Wymiana handlowa z Polską >>
Współpraca inwestycyjno-kapitałowa >>
Polskie firmy w Indonezji >>
Dostęp do rynku >>
Potencjalne dziedziny współpracy >>
Polskie placówki  ekonomiczno-handlowe >>