Wydarzenia | Wywiady | TOP 10 | Showbiznes | Jezyk indonezyjski | Biznes PL-IND | Kontakt
 
 
Potencjalne dziedziny współpracy

Możliwości wzrostu polskich dostaw do Indonezji należy szukać na drodze rozszerzenia naszej oferty eksportowej, w tym podejmowania eksportu dóbr inwestycyjnych i nawiązywania współpracy przemysłowej oraz prób stworzenia zaplecza finansowego dla polskich eksporterów.
Nie ma obecnie trudności o charakterze systemowym w dostępie do rynku inwestycyjnego Indonezji, ponieważ obowiązują podpisane w roku 1992 umowy o unikaniu  podwójnego opodatkowania oraz o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.
Indonezja znajduje się obecnie na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego, co powoduje gwałtownie rosnący import do tego kraju.

Z punktu widzenia polskich producentów i eksporterów najbardziej interesujące mogą być następujące dziedziny:

  • górnictwo odkrywkowe i głębinowe węgla kamiennego - dostawy urządzeń dla górnictwa odkrywkowego i głębinowego, które powinno się intensywnie rozwijać w najbliższych latach, w miarę wyczerpywania się łatwo dostępnych złóż odkrywkowych. W roku 2009 prognozowane jest zużycie węgla w Indonezji na poziomie ok. 70 mln ton oraz dalsze zwiększenie eksportu.
  • przemysł lotniczy (dostawy samolotów treningowych, samolotów do gaszenia pożarów i do oprysków, śmigłowców,
  • dostawy maszyn budowlanych i drogowych,
  • przemysł maszynowy (przetwórstwo tytoniu oraz przemysł papierniczy)
  • dostawy urządzeń elektrycznych i energetycznych
    W ciągu najbliższych lat planowane jest oddanie w Indonezji do użytku 35 elektrowni węglowych o łącznej mocy ok. 10.000 MW (obecnie ok. 30.000 MW).
  • współpraca w zakresie hutnictwa szkła oraz dostawy szkła kryształowego.
 
 
 
Źródło: GUS, Ministerstwo Gospodarki RP
 
 
 

Twój adres e-mail

 

 

Biznes Polska - Indonezja >>
Sytuacja gospodarcza >>
Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej >>
Wymiana handlowa z Polską >>
Współpraca inwestycyjno-kapitałowa >>
Polskie firmy w Indonezji >>
Dostęp do rynku >>
Potencjalne dziedziny współpracy >>
Polskie placówki  ekonomiczno-handlowe >>