Wydarzenia | Wywiady | TOP 10 | Showbiznes | Jezyk indonezyjski | Biznes PL-IND | Kontakt
 
 
Dostęp do rynku

Indonezja stara się realizować liberalizację zasad prowadzenia działalności gospodarczej, jednak tempo zmian jest bardzo powolne. Stosowane są określone bariery (w tym pozataryfowe) wynikające ze znacznej biurokracji i korupcji utrudniające podmiotom zagranicznym swobodny dostęp do rynku, świadczenia usług i dokonywania bezpośrednich inwestycji.


Taryfa celna - różnicuje stawki celne na towary w zależności od kraju pochodzenia towaru (kraje ASEAN i inne). Na towary pochodzące z krajów ASEAN nakładane są  preferencyjne, niższe  stawki celne zawarte w przedziale od 0% do 5%, natomiast na towary  spoza tego obszaru w  granicach od 0% do 25%. Wyjątek stanowią wina i alkohole, na które cło wynosi aż 150% oraz motocykle i samochody, na które cło ustalono w granicach od 40% do 60% (dla krajów ASEAN tylko 5%). Równocześnie w taryfie  wymienia się towary, których import do Indonezji jest zabroniony, takie jak: wszelkie wyroby tekstylne oraz ryż i nasiona.
Założenie firmy - proces  założenia  firmy i rozpoczęcia jej działalności zajmuje teoretycznie od 97 do 105 dni oraz wymaga wykonania 12 różnych, biurokratycznych formalności.

Brak odpowiedniej infrastruktury zarówno transportowej, jak i energetycznej.
Przepisy prawa -  niespójne i często sprzeczne uregulowania mogące mieć wpływ na działalność firmy, wydawane w formie ustaw, decyzji i dekretów prezydenckich, decyzji ministrów, a nawet rozporządzeń dyrektorów generalnych poszczególnych ministerstw. Certyfikat HALAL - odnoszący się do eksportu do Indonezji mięsa i wyrobów mięsnych, a określający niezbędne procedury  związane z odpowiednim ubojem zwierząt wymagane przez religię krajów muzułmańskich.
Korzystanie z lokalnego pośrednika – nawet w przypadkach, gdy nie stanowi to wymogu prawnego, firmy zagraniczne bardzo często korzystają z usług lokalnego pośrednika lub dystrybutora. Właściwy jego wybór jest kluczem do sukcesu na rynku indonezyjskim.

 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP
 
 
 

Twój adres e-mail

 

 

Biznes Polska - Indonezja >>
Sytuacja gospodarcza >>
Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej >>
Wymiana handlowa z Polską >>
Współpraca inwestycyjno-kapitałowa >>
Polskie firmy w Indonezji >>
Dostęp do rynku >>
Potencjalne dziedziny współpracy >>
Polskie placówki  ekonomiczno-handlowe >>