Wydarzenia | Wywiady | TOP 10 | Showbiznes | Jezyk indonezyjski | Biznes PL-IND | Kontakt
 
moja-indonezja.pl 
Ogólne wymagania wizowe
 
Wniosek wizowy pownienien zostać złożony do wydziału konsularnego Ambasady Republiki Indonezji po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:

1.   2 (dwa) wypełnione i podpisane formularz aplikacyjny;
2.   2 (dwa) zdjęcia paszportowe;
3.   paszport lub dokument podróży (ważny co najmniej 6 miesięcy licząc od planowanego wjazdu do Indonezji);
4.   kserokopia biletu lotniczego;
5.  opłata wizowa w wysokości 45 USD (w przypadku wiz dyplomatycznych i służbowych opłata nie jest pobierana).
6.  opłaty za wizę można dokonać gotówką w ambasadzie (w dolarach amerykańskich) lub przelewem na numer konta walutowego (USD) Ambasady Republiki Indonezji: 76 1030 1061 0000 0000 3061 1000, Citibank Handlowy, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. W tytule przelewu należy napisać ”opłata za wizę oraz imię i nazwisko osoby ubiegajacej się o wizę”. Oryginał potwierdzenia zapłaty należy przedłożyć w momencie składania wniosku wizowego.

Uwaga! Ambasada Republiki Indonezji przyjmuje jedynie oryginalne potwierdzenia wpłaty z widniejącą dokładną opłatą za wizę w walucie USD (nie w PLN). W przypadku opłaty widniejącej w złotówkach nie rozpoczyna się procedury wizowej.  Koszty prowizji za przelew ponosi wpłacający!

Uwagi:
1.   Fax wysłany z Dyrektoratu Generalnego Urzędu Imigracyjnego Republiki Indonezji do Ambasady Republiki Indonezji w Warszawie nie jest równoznaczny z zatwierdzeniem wniosku.
2.   Niekompletny formularz lub brakujące załączniki mogą być powodem odrzucenia wniosku.
 
 
 
 
źródło: Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie
 
 
 

moja-indonezja.pl

Twój adres e-mail

 

 

Rodzaje wiz >>

Ogólne wymagania wizowe >>
 
Info dotyczące wiz on arrival (VOA) >>
 
Legalizacja dokumentów >>